Posnetki blinjih (NEO) asteroidov
NEO asteroid 2004 CQ
February 10, 2003
False color composite images of NEO asteroid 2004 CQ, obtained on 2004 February 10.868UT with 60-cm, f/3.3 Deltagraph telescope and CCD. Each image is a composition of six 15 sec exposures, stacked following the NEO motion using the Fitsblink software. At the time of observation, the object was 0.043 a.u. from the Earth and moved quite fast at 12.5"/min accross the sky. Discovery information and orbit details are in MPEC 2004-C39. Image scale is 1.85 arc sec/pixel. Copyright © 2004 by H. Mikuz, Crni Vrh Observatory.
NEO asteroid 2003 RB5
September 4, 2003
False color unfiltered image of NEO asteroid 2003 RB5, obtained on 2003 Sep. 4.897UT. The ~300m diameter object was of magnitude 14.5 and moved at about 70"/min during this 60 second exposure with 60-cm, f/3.3 Deltagraph telescope and CCD. The Earth closest approach was 4.2 million km on the same day at .585UT. According to orbit calculations by Minor Planet Center, 2003 RB5 entered the list of Potentially Hazardous Objects (PHAs). Image scale is 1.85 arc sec/pixel. Copyright © 2003 by H. Mikuz, Crni Vrh Observatory.
Blinji (NEO) asteroid 2003 JD11
7. maj 2003
Trije zaporedni posnetki NEO asteroida 2003 JD11, narejeni 7. maja 2003 (20h16-20h24UT) s 60-cm, f/3.3 Deltagraph teleskopom, CCD kamero in R filtrom. Ekspozicije so trajale 1 minuto. Med snemanjem je teleskop sledil gibanju asteroida zato so slike zvezd zmaknjene. Asteroid 2003 JD11 je bil v �su snemanja od Zemlje oddaljen 0.03 a.e. na nebu pa se je gibal s kotno hitrostjo 30"/min. Copyright © 2003, Jure Skvar� Observatorij �ni Vrh, Slovenija.
Blinji (NEO) asteroid 2002 NY40
18. avgust 2002
Mozaik tirih enominutnih posnetkov NEO asteroida 2002 NY40, narejenih 18. avgusta 2002 (0h46-0h50UT) z 20-cm, f/4 S-C teleskopom in CCD kamero na observatoriju Rezman Copyright © 2002 by T. Spenko, observatorij Rezman, Slovenija.
Blinji (NEO) asteroid 2001 YB5
4. januar 2002

Posneto z 19-cm, f/4 S-C avtomatskim teleskopom in CCD kamero na observatoriju �ni Vrh

Blinji (NEO) asteroid 2001 YB5 je v zacetku januarja 2002 letel mimo Zemlje
Iz podatkovnega skladi� PIKA (Projekt iskanja asteroidov in kometov) smo poiskali slike, ki prikazujejo prelet asteroida 2001 YB5 v ozvezdju Raka dne 4.1.2002 zve�r, ko je bil od Zemlje oddaljen 5,9 milijona km. Objekt so 27. decembra 2001 odkrili z 1,2-m teleskopom observatorija Mt Palomar v Kaliforniji. Klasificiran je bil kot NEO (Near Earth Object). Za te objekte je znacilno, da se na poti okoli Sonca zelo pribliajo Zemlji in se zato navidezno zelo hitro gibljejo po nebu.
Asteroid 2001 YB5 se je najbolj priblial Zemlji 7. januarja 2002 v zgodnjih jutranjih urah, ko je letel mimo naega planeta na razdalji 825.000 km, kar je priblino dvakratna razdalja med Zemljo in Luno. Giblje se po zelo splo�ni elipsi z obhodno dobo 3,7 leta.
Avtomatski teleskop observatorija na �nem Vrhu je asteroidu sledil in posnel 3 zaporedne slike na katerih je identificiral hitro gibajo�objekt in izmeril njegove pozicije ter jih poslal v center za male planete (MPC). Iz meritev pozicij v daljem �sovnem obdobju pa v MPC izra�najo natan�o orbito in napovejo morebitno nevarno priblianje Zemlji.
Asteroid ima na posnetkih sij 14 magnitude in je ozna�n s pu�co. Na vsaki sliki je zapisan �s v UT, ko je teleskop posnel to podro�e. �s osvetlitve je bil 2 minuti. Copyright © 2002 by PIKA.

Blinji (NEO) asteroid 2000 QW7
26. avgust 2000

Posneto s 36-cm, f/6.7 S-C avtomatskim teleskopom in CCD kamero na observatoriju �ni Vrh.

Blinji (NEO) asteroid 2000 QW7 je konec avgusta 2000 letel mimo Zemlje
Iz podatkovnega skladica PIKA (Projekt iskanja asteroidov in kometov) smo poiskali slike, ki prikazujejo prelet asteroida 2000 QW7 v ozvezdju Vodnarja dne 26.8.2000. Objekt je bil klasificiran kot NEO (Near Earth Object). Za te objekte je zna�lno, da se na poti okoli Sonca mocno pribliajo Zemlji in se zato navidezno zelo hitro gibljejo po nebu. Avtomatski teleskop na �nem Vrhu je asteroidu sledil in posnel 6 zaporednih slik. Na petih slikah je identificiral hitro gibajo�objekt in izmeril njegove pozicije ter jih poslal v center za male planete (MPC) v zgodnjih jutranjih urah 27.8.2000. Iz meritev pozicij v daljem �sovnem obdobju pa v MPC izra�najo natan�o orbito in napovejo morebitno nevarno priblianje Zemlji. Asteroid ima na posnetkih sij 13 magnitude.
Pri�jo� demo slika je sestavljena iz petih slik tega podro�a. Prikazana je pot asteroida med zvezdami, oznake od 1-6 pomenijo �s v UT 1=20:36:52, 2=21:07:33, 4=22:09:14,5=22:45:10, 6=23:10:41 ko je teleskop posnel to podro�e in nael asteroid. �s osvetlitve je bil 15s. Za orientacijo: svetla zvezda v sredini je HD 204909 sija 9.2 m, sever je zgoraj, vzhod levo, velikost polja pa je 1x0.5 lo�e stopinje. Na sliki se vidi, da se asteroid giblje enakomerno (upotevaj razli�e �se) in po premici (v pribliku seveda). To dejstvo uporablja tudi teleskop PIKA pri detekciji neznanih gibajo�h objektov in tako samodejno izlo� lane detekcije, ki jih lahko povzro�jo napake in umi na CCD kameri. Copyright © 2002 by PIKA.

Home | Copyrights © 2004