Naročila iz Slovenije
Cena: 4.890 SIT
Preko interneta:
naročanje preko e-pošte ni varno saj obstaja možnost zlorab. Vljudno vas prosimo, da na ta način ne pošiljate plačil s kreditnimi karticami.
Preko faksa:
Natiskajte si priloženi formular in ga izpolnite ter pošljite na naš fax: +386 61 1405 370. Samo za vplačila s kreditnimi karticami Visa in Eurocard.
Po pošti:
Natiskajte si priloženi formular in ga izpolnite ter pošljite na naš naslov: FMF, Oddelek za fiziko, Astronomski observatorij, Pot na Golovec 25, 1000 Ljubljana. Za plačila s kreditnimi karticami Visa in Eurocard.
Vplačila na žiro-račun:
CD-ROM lahko narocite tudi neposredno z vplačilom zneska na naš žiro-račun številka 50106-603-403425, sklic na štev. 3333. Fakulteta za matematiko in fiziko. Fotokopijo nakazila s podatki o naslovu plačnika obvezno pošljite na naš naslov, ki je objavljen zgoraj.


Naročilnica:
Natiskajte, izpolnite in pošljite po pošti ali faxu v skladu z zgoraj objavljenimi navodili.

Fakulteta za matematiko in fiziko, Astronomski observatorij

Ime: ____________________________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Kraj: ____________________________________
Pošta: ____________________________________
Telefon: ____________________________________
Email: ____________________________________
Način plačila:
Prilagam fotokopijo položnice/virmana: ____
Visa: ____
Mastercard: ____
Veljavnost: ____ / ____
Podpis: __________________________________
Številka kartice : __________________________________
Naročam
Količina Opis Cena za kos Skupaj
________ _____________________________ ______________ ______________

Home | Copyrights © 2002